Blijf op de hoogte van ons nieuws.

Actie | 4 juni, 2024

Juni=chipmaand

In de maand juni wordt er extra aandacht besteed aan het chippen en, minstens zo belangrijk, het registreren van uw huisdier. Er is bewust gekozen voor de maand juni omdat deze maand voorafgaat aan de vakantieperiode. Juist in deze periode blijken de meeste eigenaren hun huisdier als vermist op te geven.

Wij adviseren huisdiereigenaren dan ook om nog vóór de zomervakantie hun huisdier te laten chippen en registreren, of bij een al geregistreerd dier te controleren of de registratie nog actueel is.

Want ook als een huisdier wel geregistreerd is, wordt er vaak niet aan gedacht om aan de databank een telefoonnummer- of adreswijziging door te geven.
Dat is heel jammer, want bij het vermist raken van een dier heeft de vinder niets aan een chipnummer zonder de daaraan gekoppelde juiste gegevens van de eigenaar.

In de maand juni chippen wij voor €31,50 i.p.v. €40,50. Dit is inclusief registratie van de chip.

Contact of afspraak?